Fra årsfesten 2014 for Evje og Hornnes sokn
Fra årsfesten 2014 for Evje og Hornnes sokn

Fra årsfesten 2014 for Evje og Hornnes sokn

Årsfesten med et fullsatt Hornnes bedehus, ble en flott kveld med sang, mat og en flott og viktig tale av Frode Eikrem fra bispedømmet.


Evje og Hornnes menighetskor åpnet kvelden med 2 flotte sanger som det virkelig svingte av, til glede for de fleste i salen på Hornnes bedehus. Bjørn Thore Aastveit er leder for menighetskoret, og de ønsker seg flere medlemmer, alle er velkomne.

Møt opp på øvinger i Evje kyrkje, onsdagkvelder fra kl.20.00.Så ble årsmeldingen ble gjennomgått med litt info fra de forskjellige utvalgene. Årsmeldingene fra noen av disse kan leses i vedleggene i årsmeldingen 2013.

Søndagskolene hadde også et par innlegg, og de var fornøyd med oppslutningen.
Ruth Oksefjell, leder av barneforeningen på Hornnes, informerte også litt og det ble nevnt at hun til nå hadde vært med i 51 år.


Ellers vil jeg nevne Jostein Wasbø, som ble takket for sitt mangeårige frivillige (og ulønnede) arbeid for menighetsbladet Ljosglimt.

Per Steinar Undeland understreket også at Ljosglimt trenger mer penger for å kunne fortsette som nå. Det er ganske store utgifter på trykking og porto. (Giro ligger vedlagt i hvert nummer av Ljosglimt, bruk denne var oppfordringen), ellers finnes mer info på Ljosglimt's side her på hjemmesiden.

Kirkeverge, Sjur Høgetveit, informerte litt om økonomien i soknet.

Så var det matservering, flott kveldsmat.


Etter mat, talte Frode Eikrem, fra bispedømmet, om trosopplæringsreformen og la vekt på hvor viktig det er med frivillighet i kirken.

Si JA - Bli med ....var gjenganger her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighetskoret avsluttet en flott kveld med sang.


Se årsmeldingen her.


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.