Kirkegårdene
Kirkegårdene

Kirkegårdene

Noe informasjon om Evje og Hornnes kirkegårder.

Her er litt informasjon om kirkegårdene i Evje og Hornnes:

Vedtektene - Evje og Hornnes kirkegårder

Kort info for pårørende - Evje og Hornnes kirkegårder

Legatordning - stell av gravstedet:

Evje og Hornnes kirkegårder kan tilby stell av graver mot betaling, såkalt legatordning, for de som ikke har mulighet til å stelle gravene selv. Ønsker en ikke lenger å ha blomsterbed, kan en f.eks så til plen foran gravminnet

Send en epost til kirkevergen, med kirkegård/navn på det gravsted det gjelder etc, så ordner han dette.Gravminnene - oppretting og/eller oppussing:

Gravminnene siger og blir ofte stående skjevt etter vinteren.  

Har det vært ny gravferd på stedet, er gravminnene spesielt utsatt for siging. 

Kirkegårdsbetjeningen og/eller et av gravferdsbyråene vil her vanligvis rette opp og ordne gravstedet før 17.mai.


For oppretting og/eller oppussing av eldre gravminner kan du henvende deg til ett av våre to gravferdsbyråer. 

Arbeidet med å rette opp steiner er ikke å anbefale for uerfarne, da steinene er tunge og de velter lett om de kommer i ubalanse.
Det kan rett og slett være farlig å prøve å gjøre dette selv. 

Det er ellers graveiers plikt å holde graven og gravminnet i orden. 


Evje Steinindustri                tlf. 37 93 00 86 

Gautestad Gravferdsbyrå tlf. 37 93 12 70 

(Begge leverer og retter opp gravminner).


Avfall:
Kranser etter begravelse blir fjernet av kirkegårdsbetjeningen når de er fullstendig visne. 

De kan ellers fjernes når som helst av pårørende. 


Når det gjelder avfall, vil vi helst at alt organisk avfall (blomster, jord, busker etc.) kastes i skråningene ved redskapshusene. 

Alt annet (plast, poser, glass, stearinlys, metall etc.) kastes i de grønne restavfallsdunkene.

Disse blir tømt ved behov, men kan ofte bli overfylte, da de tømmes på bestilling bare på tirsdager.

Vanning på kirkegårdene:

Ved kirkegårdene vannes plenen, ikke blomsterbedene, av kirkegårdsbetjeningen. Blomsterbedene på gravene må de pårørende selv passe på. Det har vært en del misforståelse når det gjelder dette.  Vi vanner heller ikke plenene før det har vært tørt en stund.
Det vil også oppleves at blomsterbedene som kommer i sprederskyggen (bak gravminnet) vil få lite vann, mens bed i forkant får mye.

Søk på gravlagte:
Ved kirkene har vi nå et webbasert gravregister som gjør det mulig å søke på gravlagte i Iveland, Evje og Hornnes.
Du finner også informasjon om kirkegårdene i undermenyen "kirkegårdene"

Søk Iveland
Søk Evje og Hornnes


Er det andre ting du lurer på, kan du kontakte kirkegårdsarbeider/graver eller kirkevergen.
Se mer på kontakt oss.


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.