Høsttakkefest i Evje kyrkje
Høsttakkefest i Evje kyrkje

Høsttakkefest i Evje kyrkje

Høsttakkefest i Evje kyrkje 2014

Høsttakkefest, dåp og utdeling av 6-årsbok i Evje kyrkje denne søndagen.
Da sokneprest Kjell Steinbru måtte melde forfall, stilte Lindy Eidem opp på kort varsel og loset oss gjennom denne flotte gudstjenesten. 

  
 

I Gudstjenesten var det dåp, og Anette Berge sang for oss. Vi fikk også presentert den nytilsatte trosopplæreren, Jan Dille Wahl. Og til slutt fikk 6-åringene utdelt sin 6-årsbok av Dåpsutvalget. Formiddagen i kirken ble avsluttet med kirkekaffe (Cupcakes og brus/saft/kaffe). 

Se bilder fra gudstjenesten her.

I kunngjøringene ble det opplyst om at soknerådene ønsker en endring av den nåværende liturgien i kirkene, dette innebærer også en endring i "fader vår." 
Det vil bli avstemning/høring om dette i kirkene i løpet av november. Se forslaget her.


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.