Utdeling av 4-årsboka i Evje
Utdeling av 4-årsboka i Evje

Utdeling av 4-årsboka i Evje

Fra familiegudstjenesten i Evje kyrkje 23.august.

23.august var det familiegudstjeneste i Evje kyrkje.
Barna deltok mye i gudstjenesten med pynting av tre og sang.
4-åringene fikk utdelt sin 4-årsbok.
I gudstjenesten fikk vi høre historien om Sakkeus. Til slutt var det kirkekaffe, kake/saft.

Se noen bild
er her.
Her er historien om Sakkeus på 2 minutter.


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.