Fra konfirmantpresentasjonen i Evje kyrkje
Fra konfirmantpresentasjonen i Evje kyrkje

Fra konfirmantpresentasjonen i Evje kyrkje

Presentasjon av konfirmantene 2015/16 og 50-års jubilantene, Evje kyrkje

Søndag, 6.sept., var det konfirmantpresentasjon i Evje kyrkje. Her ble også konfirmantene for 50 år siden presentert. Vi var så heldige å ha Mons Leidvin Takle (på orgel) og Renate Aasen (sang) med oss denne søndagen. Kirkerommet var pyntet av Rita Flottorp.

  

Det var lystenning for konfirmantkullet 2015/16 og 50-års jubilantene var også fremme.
  
 
 

Vi fikk også noen historier fra konfirmanttiden for 50 år siden, av Roald Omdal, da de hadde Skavoll som prest.
Han fortalt noe som kanskje under selve konfirmantåret ikke synes så tydelig og virker viktig:

"Det er ikke så mye en husker fra eller forstod i konfirmanttida. Men likevel har den gjort noe med deg. Og etterhvert som en blir eldre kommer det fram at en har fått med seg mange holdninger og verdier fra konfirmant-tiden og fra skolen. Disse verdiene er veldig viktige.
Da vi vokste opp var verden mye enklere enn i dag. I dag er det skumlere, så mange ting som skjer rundt forbi, også i vårt samfunn. Så mange tilfeldigheter som bestemmer hvor en havner i livet og hva som skjer med deg. Og da er det veldig viktig at vi har holdninger som kan hjelpe med å ta viktige valg i løpet av livet.
"

  

I neste Ljosglimt får dere sikkert et bedre bilde av 50-års jubilantene og neste års konfirmanter.Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.