Menighetsrådet i Iveland
Menighetsrådet i Iveland

Menighetsrådet i Iveland

Det nye menighetsrådet i Iveland.

Følgende er valgt inn i Menighetsrådet i Iveland:

Medlemmer:
Kjell Øina
Solfrid Fossli
Irene Tveit
Olaf Engestøl sr 
......
Varamedlemmer:
Tellef Eieland
May Britt Topland
Audhild Bærheim
Sidsel Frafjord
Øystein Solli
 
 
Valgprosent: 24,58%


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.