Givertjenesten i Evje og Hornnes sokn
Givertjenesten i Evje og Hornnes sokn

Givertjenesten i Evje og Hornnes sokn

Folder og informasjon

Evje og Hornnes sokneråd har fått laget en info-folder om givertjenesten i Evje og Hornnes.
Kirken i kommunen driver menighetsarbeid langt utover det vi får offentlige midler til.
De fleste av de tiltakene er helt avhengige av gaver, gjerne til spesifikke formål.

Du kan se folderen her, og gjerne skrive den ut.

I folderen finner du et skjema du kan fylle ut og levere
på prestekontoret eller sende i post:

Evje og Hornnes kirkekontor
Ljosheimv.1
4735 Evje

Eller du kan sende som epost til: sjur.hogetveit@evje.kirken.no

Folderen inneholder litt informasjon om hvorfor givertjeneste.
Du kan velge om du vil bli fast giver, eller du kan gi enkeltgaver (engangs) f.eks. med vipps.

Enkeltgaver kan gis til kontonummer: 2901.07.43344
eller på vipps nr. til 86730. (evje og hornnes sokn).
Merk gjerne med ønsket formål.

Det er skattefritak for gaver over kr.500,- Maksimalt beløp er pr.2019 kr.50 000,-
(Du må oppgi navn og personnummer for å få skattefritak).

Se mer om givertjeneste her.


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.