Givertjenesten i Evje og Hornnes

Givertjenesten i Evje og Hornnes

Folder for givertjenesten i Evje og Hornnes

Evje og Hornnes sokneråd har nå fått laget en egen info-folder om givertjenesten i Evje og Hornnes. Kirken i kommunen driver menighetsarbeid langt utover det vi får offentlige midler til. De fleste av de tiltakene er helt avhengige av gaver, gjerne til spesifikke formål.

Du kan se folderen her, og gjerne skrive den ut.


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.