Fra årsmøtet 2016, Evje og Hornnes sokn.
Fra årsmøtet 2016, Evje og Hornnes sokn.

Fra årsmøtet 2016, Evje og Hornnes sokn.

Årsmøtet til Evje og Hornnes sokneråd 2016

Årsmøtet 2016 ble avholdt på Evje Bedehus onsdag kveld. Lindy Eidem åpnet og loset oss gjennom årsmeldingen.
Hun fikk representanter for de forskjellige frivillige utvalgene innen kirken, til å komme frem og fortelle litt om hva som skjer innenfor deres felt. I tillegg tok kirkeverge Sjur Høgetveit for seg økonomibiten og Sokneprest Kjell Steinbru fortalte litt om kirkebesøks-statistikken i kommunen. Årsmøtet fikk også møte den nytilsatte trosopplæreren, Maria Homdal.

Kveldens taler var Prost Gunnar Ellingsen, som fortalte litt om arbeidet til Sjømannskirken. 

Menighetskoret stod for det musikalske. Vi fikk også høre Jo Inge Rosseland og Renate Aasen fremføre et par sanger. 
Det ble servert pizza, is og kaffe under møtet.

Bilder fra årsmøtet ser du her:

 


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.