Ljosglimt nr.4 - 2017

Ljosglimt nr.4 - 2017

Ljosglimt med noen rettelser

I Ljosglimt som kom i posten, ble det en del feil ang.babysang og kirkas ungdomsklubb.
Dette pga.endringer som kom etter at Ljosglimt gikk i trykken.  Dette beklager vi.
I denne nettutgaven er endringene/rettelsene tatt med.

Ljosglimt inneholder denne gangen: Innlegg av Lindy Eidem, info om baby- og småbarnsang, kirkas ungdomsklubb, menighetskoret, gudstjeneste på "naturligvis" på Evjemoen, kalender og slekters gang, kirkegårdene, klevelandsbasaren, Gunhild's stolaer.

Ljosglimt nr.4-2017 på dropbox her

Ljosglimt nr.4-2017 på Google her


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.