Rune Stormark innsatt som sokneprest

Rune Stormark innsatt som sokneprest

Rune Stormark ny sokneprest i Evje og Hornnes

Rune Stormark - ny sokneprest i Evje og Hornnes.

Rune Stormark har nå "endelig" blitt formelt innsatt som ny sokneprest i Evje og Hornnes. Dette skjedde i gudstjenesten i Hornnes kyrkje søndag 20.august.

Rune var vikarprest i Bygland ut 2016, men var allerede første gang i Evje kyrkje i oktober 2015, da han og Kjell Steinbru startet et samarbeid mellom Bygland og Evje og Hornnes prestegjeld, som et prøveprosjekt.
Etter den tid ble det mer og mer samarbeid, noe begge likte godt. 
Fra høsten 2016 fordelte de flere gudstjenester og Rune hadde konfirmantene i Evje og Hornnes, mens Kjell overtok mer i Bygland.

Fra 2017 ble ordningen permanent, og Kjell steinbru ble innsatt som sokneprest i Bygland 12.mars 2017, og Rune Stormark ble altså nå formelt sokneprest i Evje og Hornnes.

Begge prestene vil virke i både Bygland og Evje og Hornnes fremover.
 Sang av Renate Aasen og Thomas Stanghelle

 Rune Stormark - 17.mai gudstjenesten i Evje kyrkje.


 

 


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.