vipps i kirkene

vipps i kirkene

vipps

Du kan bidra til f.eks.kollekten og/eller gi til andre formål innen soknet.
Merk da overføringen med ønsket kollekt eller formål.

Evje og Hornnes sokneråd - vippsnr. 86730

Iveland menighetsråd - vippsnr. 71579


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.