Stilling ledig i Evje og Hornnes sokn

Stilling ledig i Evje og Hornnes sokn

Evje og Hornnes sokneråd søker:

Kateket / menighetspedagog / trosopplærer / barne- og ungdomsprest i 50% fast stilling.

Tiltredelse 1.juli 2018

Kontaktperson: Kirkeverge Sjur Høgetveit, tlf 917 63 103

Søknad sendes: post@evje.kirken.no
Søknadsfrist: 9.mai 2018.

Se utlysningstekst her.


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.