Kontaktpersoner i råd og utvalg
Kontaktpersoner i råd og utvalg

Kontaktpersoner i råd og utvalg

Evje og Hornnes menighet har følgende utvalg:

Leder i Evje og Hornnes kirkelige fellesråd:
Valborg Hauan

epost: valborg.hauan@vabb.no

 

Leder i Evje og Hornnes sokneråd

Lindy Eidem

epost: lindyeidem@hotmail.com

 

Redaktør av Ljosglimt: Jostein Wasbø
tlf: 37 93 02 03

epost: jwasbo@privat.evje.com


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.