Parkering ved Evje kyrkje
Parkering ved Evje kyrkje

Parkering ved Evje kyrkje

Parkeringsforbud foran hovedinngang ved arrangementer.
En påminnelse om at det ikke er lov å parkere biler i innkjørselen foran hovedinngangen ved arrangementer i kirken.
Står det mye biler her, vil disse hindre utrykningskjøretøyer.

Ved innkjørselen til kirken er det lov å parkere ved arrangementer pga brannsikkerheten.
Biler her vil være i veien for brannbiler og/eller andre utrykningskjøretøyer.
Det henvises til parkeringsplassene ved kirken.

Må veier i nærheten tas i bruk for parkering, bes det om at biler settes ned hensiktsmessig,

slik at naboer ikke blir hindret i å komme fram (hjem).


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.