Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Evje-Hornnes > Gudstjenester

Gudstjenester

Fra utdeling av 6-årsboka i Evje kyrkje

Fra utdelingen av 6-årsboka.

Fra 17.mai gudstjenesten i Evje kyrkje.

Fra Evje kyrkje og minnebautaen.

Utdeling av 3-årsbibelen Hornnes 2016

Barnas gudstjeneste Hornnes 2016. Utdeling av 3-årsbibel.

Gudstjeneste i Evje kyrkje med minning av de døde.

Fra gudstjenesten i Evje kyrkje, der vi minnes de som døde det siste året.

6-årsboka i Evje kyrkje

Høsttakkefest og utdeling av 6-årsbok i Evje kyrkje 2015

Fra høsttakkefest/6 årsbok Hornnes

Høsttakkefest, utdeling av 6-årsboka og dåp i Hornnes kyrkje

Presentasjon av konfirmantene Hornnes 2015

Presentasjon av konfirmantene i Hornnes 2015/16 og konfirmantene for 50 år siden...

Fra konfirmantpresentasjonen i Evje kyrkje

Presentasjon av konfirmantene 2015/16 og 50-års jubilantene, Evje kyrkje

Utdeling av 4-årsboka i Evje

Fra familiegudstjenesten i Evje kyrkje 23.august.