Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Evje-Hornnes > Kirkegårdene

Lover og regler for kirkegårdene

Her finner du informasjon om kirkegårdene i Evje og Hornnes:

Vedtekter for Evje og Hornnes kirkegårder

Kirkegården for de pårørende

Kirkegårdene i Evje og Hornnes

Tips: Dis-norge er et fint nettsted der en kan søke opp døde slektninger.
Se Evje og Hornnes her. 

 

Etter gravferd (kranser):
Kranser og blomster blir fjernet av kirkegårdsbetjeningen (når de er fullstendig visne). De kan ellers fjernes når som helst av pårørende, og kastes i de grønne dunkene ved kirken/garasjen.
Etter vinteren (våren) blir gravene stelt av kirkegårdsbetjeningen (masse kjørt bort, jord fylles på og plenfrø blir sådd). Dette arbeidet skal være ferdig til 17.mai. Ofte blir ikke dette arbeidet påbegynt før i slutten av april, da det lenge er frost i bakken. I sommerhalvåret blir gravene gjort i stand fortløpende.
Blomsterbed bør ikke anlegges før gravminnet er på plass.

Annet avfall (blomster/lykter/stearinlys etc.):
Når det gjelder annet avfall, fjernes dette av pårørende.
Alt organisk avfall (blomster, jord, busker etc.) kastes i skråningene ved redskapshusene.
Alt annet (plast, poser, glass, stearinlys, metall etc.) kastes i de grønne restavfallsdunkene.
Disse blir tømt ved behov, men kan ofte bli overfylte, da de tømmes på bestilling bare på tirsdager.

 

Stell av blomsterbed mot betaling:
På Evje og Hornnes' kirkegårder tilbys det stell av graver mot betaling.
Pr.2018 er det Oasen blomster på Evje som har dette arbeidet.
Du kan henvende deg direkte til dem;
Oasen Blomster AS
Sentrum
4735 EVJE
Telefon: 37 93 11 66
oasen.blomster.evje@interflora.no 
eller sende en epost til kirkevergen, med navn, og eller gravnummer etc,
så ordnes formalitetene rundt dette. 
Epost: post@evje.kirken.no.
(Som alternativ til plantefelt kan det være plen foran gravminnet, dette er gratis).

 

Legat-ordning (betaling av gravplass etter 20 år, med eller uten gravstell):
På Evje og Hornnes' kirkegårder kan det opprettes legat for betaling ved festeforfall. Det settes av et pengebeløp til dette, f.eks. for 40 år. Send en epost til kirkevergen, med navn/grav etc, så ordner han formalitetene rundt dette. Epost: post@evje.kirken.no


Gravminnene siger og blir ofte stående skjevt etter vinteren, og noen velter desverre.  
Har det vært ny gravferd på stedet, er gravminnene spesielt utsatt for siging. 
Kirkegårdsbetjeningen og/eller et av gravferdsbyråene vil her vanligvis rette opp og ordne gravstedet før 17.mai (gjelder nye gravsteder).


For oppretting og/eller oppussing av eldre gravminner kan du henvende deg til ett av våre to gravferdsbyråer.
Arbeidet med å rette opp steiner er ikke å anbefale for uerfarne, da steinene er tunge og de velter lett om de kommer i ubalanse. Det kan rett og slett være farlig å prøve å gjøre dette selv. 
Det er ellers graveiers plikt å holde graven og gravminnet i orden.


Evje Steinindustri              tlf. 37 93 00 86
Gautestad Gravferdsbyrå tlf. 37 93 12 70
(Begge leverer og retter opp gravminner, alfabetisk rekkefølge).
 
Navnet minnelund:
På Evje kirkegård (gravlund), har vi opprettet en navnet minnelund ved steinmuren nederst på den nye avdelingen.
Det ble høsten 2018 satt opp skinner for navnplater på steinmuren. Etterhvert vil det også komme et felles plantefelt.

En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp.

 
Festeavgifter og opphør av gravplass:
I Evje og Hornnes sendes det ut krav om festeavgift stort sett om høsten.
Festeavgift er en avgift som må betales ved opprettelse av ny grav som ikke er tatt i bruk (ved siden av avdøde), og/eller etter 20 år fredingstid for grav som er tatt i bruk.

Den som mottar slik festeavgift, kan da velge å gi fra seg gravstedet eller betale festeavgiften som pr.i dag gjelder for 10 år av gangen. 
Velger fester å si opp/gi fra seg festet for graven, tilfaller denne gravplassen kirkegården igjen, og kan da brukes på nytt. Gravminnet og gravutstyr er ellers privat eiendom og fester står da fritt til å ta dette med seg hjem. Det er fint om en da kan si fra om gravminnet blir hentet. Ellers tilfaller gravminnet og gravutstyr kirkegården om det ikke hentes innen 6 måneder etter festetidens utløp.

Når festetiden går ut og festeren ikke ønsker å feste gravstedet videre gir han altså avkall på sine rettigheter i forhold til gravstedet. Om andre ønsker å holde gravstedet i hevd er det åpent for dette mot å betale festeavgift, men tidligere fester bør da orienteres om dette.

Gravplassforvaltningen har ingen plikt til å jobbe aktivt for å finne nye festere. Mangler vi fester på et gravsted, settes det ut lapp ved gravminnet hvor de som ønsker å feste gravstedet bes ta kontakt med kirkeverge eller kirkegårdsbetjening.
Gravminnet med lapp står minst ett år før gravminnet fjernes og gravplassen kan gjenbrukes.

Aktuellt for kirkegårdene

Vannet ved Hornnes kirke

oppdatert 16.aug.2018

Oppussing på Hornnes kirkegård

Oppussing Hornnes kirkegård.

Fra kirkegårdsvandringa på Hornnes

Fra kirkegårdsvandring på Hornnes 

Fra dugnad på Evje kirkegård 2015

Fra dugnaden på Evje kirkegård 2015

Nye benker på Hornnes kirkegård

Nye kirkegårdsbenker på Hornnes kyrkjegard.

Fra dugnaden på Hornnes kyrkjegard -15

Fra dugnaden på Hornnes kyrkjegard 2015.

Trehogst ved Evje kyrkje

Trehogst ved Evje kyrkje

Fra kirkegårdsvandring på Evje.

Fra kirkegårdsvandringen på Evje.

Kirkegårdene

Noe informasjon om Evje og Hornnes kirkegårder.