Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Evje-Hornnes > Ljosglimt

Alle utgaver av "Ljosglimt"

ALLE utgavene av Ljosglimt er nå tilgjengelig i PDF-utgaver, samlet år for år fra 1947 frem til i dag, tilgjengelig på både google disk og dropbox.
For mange er nok "slekters gang" det mest interessante, men det finnes også veldig mye annet i bladene som kan være godt lesestoff for mange, ikke minst et tilbakeblikk i tid.
Gjenganger i løpet av årene er økonomien for å få det trykket. Alt annet arbeid med å få ut dette bladet er frivillig og på dugnad. Så støtt opp om dette bladet med noen kroner slik generasjoner allerede har gjort. Det ligger mye historie i det, som blir mer og mer interessant etter som årene går. Så vi håper det fortsatt kan trykkes mange år til  ("bladpenger Ljosglimt" til kontonummer: 2901.20.23497).  

Tar gjerne kontakt om du finner noe som mangler, måten Ljosglimt er lagt ut (år for år), eller andre ting.
Kontakt da Thorbjørn på mail: thor-lei@vabb.no.

Ljosglimt på Googledisk.  Ljosglimt på Dropbox.

Menighetsbladet "Ljosglimt"

Ljosglimt nr.5 - 2019

Ljosglimt nr.5 - 2019
Ljosglimt nr.5 - 2019
Les mer..

Ljosglimt nr.4 - 2019

Ljosglimt nr.4 - 2019
Les mer..

Ljosglimt nr.3 - 2019

Ljosglimt nr.3 - 2019
Les mer..

Ljosglimt nr.2 - 2019

Ljosglimt nr.2 - 2019
Les mer..

Nytt Ljosglimt nr.1 2019

Nytt Ljosglimt nr.1 2019
Les mer..

Ljosglimt nr.6 2018

Ljosglimt nr.6 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.5 - 2018

Ljosglimt nr.5 - 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.4 - 2018

Ljosglimt nr.4 - 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.3 - 2018

Ljosglimt nr.3 - 2018
Les mer..

Nytt Ljosglimt nr.2 - 2018

Nytt Ljosglimt nr.2 - 2018
Ljosglimt nr.2 - 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.1 - 2018

Ljosglimt nr.1 - 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.6 - 2017

Ljosglimt nr.6 - 2017
Les mer..

Ljosglimt

Har du bilder/tekst du gjerne vil ha inn i Ljosglimt?
Ta kontakt med:

Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03
Epost til redaktøren: jwasbo@privat.evje.com

I red.komite: Ingvard Østerhus, 
tlf. 37 93 07 44

Kasserar: Odd Olav Tveit, 
tlf. 37 93 09 45

Innbetaling av bladpengar til Ljosglimt
Bankkonto nr. 2901.20.23497