Alle utgaver av "Ljosglimt"

ALLE utgavene av Ljosglimt er nå tilgjengelig i PDF-utgaver, samlet år for år fra 1947 frem til i dag, tilgjengelig på både google disk og dropbox.
For mange er nok "slekters gang" det mest interessante, men det finnes også veldig mye annet i bladene som kan være godt lesestoff for mange, ikke minst et tilbakeblikk i tid.
Gjenganger i løpet av årene er økonomien for å få det trykket. Alt annet arbeid med å få ut dette bladet er frivillig og på dugnad. Så støtt opp om dette bladet med noen kroner slik generasjoner allerede har gjort. Det ligger mye historie i det, som blir mer og mer interessant etter som årene går. Så vi håper det fortsatt kan trykkes mange år til  ("bladpenger Ljosglimt" til kontonummer: 2901.20.23497).  

Tar gjerne kontakt om du finner noe som mangler, måten Ljosglimt er lagt ut (år for år), eller andre ting.
Kontakt da Thorbjørn på mail: thor-lei@vabb.no.

Ljosglimt på Googledisk.  Ljosglimt på Dropbox.

Menighetsbladet "Ljosglimt"

Ljosglimt nr.6 2018

Ljosglimt nr.6 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.5 - 2018

Ljosglimt nr.5 - 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.4 - 2018

Ljosglimt nr.4 - 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.3 - 2018

Ljosglimt nr.3 - 2018
Les mer..

Nytt Ljosglimt nr.2 - 2018

Nytt Ljosglimt nr.2 - 2018
Ljosglimt nr.2 - 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.1 - 2018

Ljosglimt nr.1 - 2018
Les mer..

Ljosglimt nr.6 - 2017

Ljosglimt nr.6 - 2017
Les mer..

Ljosglimt nr.5 - 2017

Ljosglimt nr.5 - 2017
Ljosglimt
Les mer..

Ljosglimt nr.4 - 2017

Ljosglimt nr.4 - 2017
Ljosglimt med noen rettelser
Les mer..

Ljosglimt nr.3 2017

Ljosglimt nr.3 2017
Ljosglimt nr.3 2017
Les mer..

Ljosglimt nr.2 2017

Ljosglimt nr.2 2017
Ljosglimt nr.2 2017
Les mer..

Fellesskapstur for Iveland

Fellesskapstur for Iveland
Les mer..

Ljosglimt

Har du bilder/tekst du gjerne vil ha inn i Ljosglimt?
Ta kontakt med:

Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03
Epost til redaktøren: jwasbo@privat.evje.com

I red.komite: Ingvard Østerhus, 
tlf. 37 93 07 44

Kasserar: Odd Olav Tveit, 
tlf. 37 93 09 45

Innbetaling av bladpengar til Ljosglimt
Bankkonto nr. 2901.20.23497