Aktuelle ting for Ny ID:

Ungdomskoret "Ny ID" ble avsluttet 1.november 2016.
 

Aktuellt for ungdom

Sangteamet "Ny ID" legges ned.

"Ny I.D." legges ned. 

Ungdomsklubbens oppstart høst 2016

Første kirka's ungdomsklubb høsten 2016

Fra konfirmantmusikalen "Pilegrimsreisen", Evje kyrkje

Konfirmantmusikalen "Pilegrimsreisen" 2016

Fra KRIK-konserten i Evje kyrkje

Fra KRIK konserten med Anita Hernes og Tom Magnussen.

Fra julekonserten i Evje kyrkje 2015

Julekonserten 2015 i Evje kyrkje Bilde av Geir Daasvatn.

Fra KRIK-messa i Evje kyrkje

Litt om KRIK-messa som ble holdt i Evje kyrkje

Fra KRIK i Evje kyrkje

Fra KRIK-messa i Evje kyrkje

Speider- og garasjegudstjeneste på Evje

Flere bilder fra speider- og garasjegudstjenesten i prestegården på Evje.

Sangteam/ungdomskor:

Evje og Hornnes menighet drev et viktig ungdomsarbeid gjennom korsang. Da "koriallverda" ble lagt ned etter ca.7 år, startet vi et nytt prosjekt sammen med  vår nye kordirigent Thomas Stanghelle. Det nye sangteamet fikk navnet "Ny I.D", og startet opp for fullt høsten 2013 med  konfirmantene og en konfirmant-musical som første utfordring. På det meste hadde dette "nye" koret 25 medlemmer, og ble igjen kalt ungdomskor. Men ettersom tiden gikk sank dette antallet betydelig. I 2016 var aktive medlemmer 0-5 stk.
Høsten 2016 vedtok derfor soknerådet å legge ned "Ny ID" fra 1.november 2016.