Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Evje-Hornnes > Om oss

Evje og Hornnes sokn

Kirkene i Evje og Hornnes tilhører Evje og Hornnes prestegjeld i Otredal prosti i Agder og Telemark bispedømme. 

Hjemmesida presenterer nyheter og aktuell informasjon fra soknerådet,  og fra de ulike aktivitetene og utvalgene i menigheten. 

Evje og Hornnes prestegjeld betjenes av tre prester: Rune Stormark (sokneprest i E&H), Kristine Borgen (menighetsprest i E&H) og Kjell Steinbru (sokneprest i Bygland). Prestetenesta i grove trekk lagt opp slik at soknepresten i Bygland har hovudtyngda av arbeidet sitt i Bygland, medan soknepresten i Evje og Hornnes tilsvarande har det i Evje og Hornnes, her sammen med menighetspresten.

Prosten heter Gunnar Ellingsen, og har sitt kontor i Vennesla

Kirkekontoret ligger i Evje sentrum, i Sagatun-bygget i Ljosheimsvegen 1, 3.etg., og har åpent tirsdag og torsdag kl. 9-14, og fredag kl. 9-12. Kontoret har telefon 37 93 00 08. For kontaktinformasjon, se "kontakt oss."

Melding av dåp, vigsel: (se også "kirkelige tjenester")
Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen.
Hun har ansvaret for avtalar om kyrkjelege handlingar som dåp og vigsel.
Opningstida for dette: Tysdag, torsdag kl. 09-15, og fredag kl. 09-12.
Telefon: 379 30 008
Mail : kontor@evje.kirken.no

Har du behov for ein samtale med presten?
Har du ønskje for arbeidet i kyrkja di?
Har du tid, krefter, evner og gåver du ønskjer å utføra ei teneste med?
Flott om du tek kontakt!

Soknerådet har ansvar for drift av kirker og kirkegårder, samt menighetsarbeidet i menigheten. 

Adresse til kirkebyggene:

Evje kyrkje
Gautestadveien 1
4735 Evje

Hornnes kyrkje
Hornnesvegen 7
4737 Hornnes

Har du innspill eller kommentarer angående dette, kontakt kyrkjevergen.
 
 
Evje og Hornnes sokn
Minimer

Kirkene i Evje og Hornnes tilhører Evje prestegjeld i Otredal prosti i Agder og Telemark bispedømme. Hjemmesida presenterer nyheter og aktuell informasjon fra soknerådet,  og fra de ulike aktivitetene og utvalgene i menigheten. 

Kirkekontoret ligger i Evje sentrum, i Sagatun-bygget i Ljosheimsvegen 1, 3.etg., og har åpent tirsdag og torsdag kl. 9-14, og fredag kl. 9-12. Kontoret har telefon 37 93 00 08. For annen kontaktinformasjon, se nedenfor.

Soknerådet har ansvar for drift av kirker og kirkegårder, samt menighetsarbeidet i kommunen. Har du innspill eller kommentarer angående dette, kontakt kyrkjevergen.

Aktuell info

Givertjeneste

Informasjon om skattefrie gaver til kirkelig virksomhet i Evje og Hornnes.