Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Iveland > Kirkegården

Info for Iveland kirkegård

Litt kortfattet informasjon om kirkegården.

Kirkegårdsvedtektene for Iveland.

Kirkegården

Søke på kirkegården

Du kan nå søke etter gravlagte på Iveland kirkegård.

Kontaktinformasjon

Iveland Menighetsråd
Kommunehuset
Frikstadveien 20
4724 IVELAND
Tlf. 37961200 / 97506190
E-post: post@iveland.kirken.no

Prest Fredrik Netland har ikke fast kontortid, men treffes etter avtale.
tlf: 98 43 38 25
E-post: prest@iveland.kirken.no

Kirkeverge Adina Skaiaa har kontortid mandag og torsdag fra kl. 09:00 - 15:30.
tlf: 97 50 61 90
E-post: post@iveland.kirken.no

Utleie- og andre priser ser du her (2019):