Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Iveland > Kontakt oss

Ansatte i Iveland menighetTittel Navn Mobil Telefon E-post

Dagleg leiar

Skaiaa, Adina

975 06 190 37 96 12 51

Send e-post

Kirkeverge

Skaiaa, Adina

975 06 190 37 96 12 51

Send e-post

Klokkar

Steinsland, Trond

90668951

Send e-post

Klokkar

Øina, Heidi

99493442

Send e-post

Kyrkjetenar

Vidnes, Arnvid

90011259

Send e-post

Kyrkjetenar

Fjermeros, Alfred

91356628

Send e-post

Organist

Bjørnestad, Øistein

90567786

Send e-post

Organist

Emmelkamp, Oxana

473 22 133

Send e-post

Prest

Kalvik, Thor Kåre

Send e-post

Prest

Vikar, Prest

Send e-post

Vikarprest

Andersen, Ragnhild

90622252

Send e-post

Ansatte

Prest i Iveland

Fredrik Netland

tlf:  98 43 38 25

epost: prest@iveland.kirken.no
   
  Kirkeverge i Iveland

Adina Skaiaa 

tlf:  975 06 190
tlf.: 37 96 12 51
epost: post@iveland.kirken.no
   
  Prostidiakon

Anna Heggland

tlf. 913 82 835
epost: anna.he@online.no

Iveland Menighetsråd
Kommunehuset
Frikstadveien 20
4724 IVELAND
Tlf. 37961200 / 97506190
E-post: post@iveland.kirken.no

Soknepresten treffes etter avtale.
tlf. 91 60 73 50.

Kirkevergekontoret er betjent mandag og torsdag
fra kl. 09:00 - 15:30.