Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Iveland > Råd og utvalg

Menighetsrådet i Iveland

Følgende er valgt inn i Menighetsrådet i Iveland etter valget 2015:

Medlemmer:
Kjell Øina
Solfrid Fossli
Irene Tveit
Olaf Engestøl sr 
......
Varamedlemmer:
Tellef Eieland
May Britt Topland
Audhild Bærheim
Sidsel Frafjord
Øystein Solli
 
 
Valgprosent: 24,58%

Årsmeldinger

Kontaktinformasjon

Iveland Menighetsråd
Kommunehuset
Frikstadveien 20
4724 IVELAND
Tlf. 37961200 / 97506190
E-post: post@iveland.kirken.no

Prest Fredrik Netland har ikke fast kontortid, men treffes etter avtale.
tlf: 98 43 38 25
E-post: prest@iveland.kirken.no

Kirkeverge Adina Skaiaa har kontortid mandag og torsdag fra kl. 09:00 - 15:30.
tlf: 97 50 61 90
E-post: post@iveland.kirken.no

Utleie- og andre priser ser du her (2019):