Iveland, Evje og Hornnes > Påmeldinger > Givertjeneste

Påmelding til givertjeneste i Evje og Hornnes

Evje og Hornnes sokn
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De gule feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
Angi beløpet du ønsker å gi pr mnd (f.eks. kr 200 pr mnd).
Velg bilde av deg selv. Bildet må ha filtype .jpg og ikke være større enn 500k.
Velg formål du vil gi støtte til: