Konfirmasjonene i Evje og Hornnes utsatt til høsten.


Konfirmasjonene utsettes til høsten 2021.

Datoene blir som følger:
Hornnes: 28 og 29 august.
Evje: 4 og 5 september.

 

[BILDETEKST]

I lang tid har det nå vært et spørsmål om vi må utsette konfirmasjonene eller ikke pga usikkerheten rundt koronarestriksjoner og situasjonen generelt.
Dessverre er det slik at det per nå er ganske strenge regler ift kirken hvor vi kun kan være 10 inne i en gudstjeneste og vi har ingen garanti på om dette vil bedre seg. 
Biskopene har gått ut med en nasjonal anbefaling til alle menighetene om å utsette konfirmasjonene til høsten. Denne anbefalingen vil vi følge

Konfirmasjonene utsettes altså til høsten 2021.

Datoene blir slik:
Hornnes: 28 og 29 august.
Evje: 4 og 5 september.


Det er også slik at alle bare flytter sin dag. For eksempel: skulle du hatt konfirmasjon i Hornnes kirke LØRDAG 1 mai, så skal du nå ha LØRDAG 28 august.

 

Det vil vel også høyst sannsynlig bli 2 konfirmasjonsgudstjenester hver dag (lørdag og søndag), slik at konfirmanten får med seg en større del av familien i kirken. Tidspunktene vil da bli kl.11.00 og kl.13.00 (muligens 12.00).


Hvis dere trenger å bytte dag pga lokaler eller lignende, så ta kontakt.
Ta også kontakt ved eventuelle andre spørsmål.

NB: Se mer info på konfirmantsiden.

Mvh konfirmantlederne Rune og Ann-Carina.

Tilbake