Barn - unge - konfirmantarbeid


Barn og deres familier har en sentral plass ved kirkene i Evje og Hornnes.
Vi ønsker å stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap, og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien.
Tiltakene begrenses under Korona-pandemien.


Samtaletilbud på chat eller telefon for barn og ungdom - se kirken.no.
For de med interesse for spill kan det tipses om "Gamingpresten" som har sin egen youtube kanal. 

Trosopplæringsplanen

 

Forskjellige tiltak og planer:

Vi vil her ha en oppdatert liste over de forskjellige tiltakene vi har.
Usikkerheten vedr.korona gjør at tiltak begrenses eller kan utgå i henhold til gjeldene smittevernskrav. Vi vil prøve å informere så godt vi kan, og invitere på nytt, til et senere tidspunkt, om mulig.

 

Kontinuerlige tiltak:


Babysang, Evje kyrkje: Plan/info Høsten 2020
2.november 7.desember (juleavslutning)
2021: 11.januar, 8.februar, 8.mars, 12.april, 10.mai, 14.juni (sommeravslutning)

Småbarnsang/hobbyaktivitet, Furuly flerbrukshus: Plan/info Høsten 2020
4 november 18.november (ettårssamling i tillegg) 9 desember (juleavslutning)

 

Søndagsskole, Fjellhaug/Krossen -
Halvårsplan høsten 2020
Halvårsplan våren 2021


August 2020:

September 2020:

Oktober 2020:

November 2020:
 

* Ettårs-samlingen avlyses: Se mer info her.
 

Superlørdag 4+6 åringer: 14.november. kl.13-16. Evje flerbrukshall.

Kirkerotter: lørdag 12 november 17-18.30. Evje Kirke (5-åringer).

Lys Våken gruppe 1: 28-29 november. Evje Kirke

 

Desember 2020:
Lys Våken gruppe 2
: 5-6 desember. Hornnes kirke
Julesamling for 2 trinn: torsdag 10 desember kl 17-19 Evje kirke

 

Januar 2021:

 

Februar 2021:

 

Mars 2021:
Påskesamling for 6 trinn 26 mars 2021 kl 18-22

 

April 2021:

 

Mai 2021:
Pinsesamling for 4 trinn fredag 7 mai 2021 18-21

 

Juni 2021:

Juli 2021: