Barn - unge - konfirmantarbeid


Barn og deres familier har en sentral plass ved kirkene i Evje og Hornnes.
Vi ønsker å stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap, og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien.
Tiltakene begrenses, eller kan avlyses, under Korona-pandemien. 


13/11-2020
Vi er veldig glad for at mange ønsker å komme på arrangementene for barna., men nå har vi uttalelse både fra kirken sentralt og kommuneoverlegen som fraråder oss å ha samlinger. De ønsker færrest mulige samlinger totalt, og det går dessverre ut over det vi har planlagt å gjøre for barna. Derfor må alle samlinger utgå selv med planlagte strenge smitteverntiltak. Vi håper å få til en kompensasjon for dette når koronatiden er over.


Samtaletilbud på chat eller telefon for barn og ungdom - se kirken.no.
Her finner du også alamtelefonen for barn og unge. 
 

sjekk også nettsiden "ung.no". 
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på.
Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


For de med interesse for spill kan det tipses om "Gamingpresten" som har sin egen youtube kanal. 


Trosopplæringsplanen
 

 

 

Forskjellige tiltak og planer:

Vi vil her ha en oppdatert liste over de forskjellige tiltakene vi har.
Usikkerheten vedr.korona gjør at tiltak begrenses eller kan utgå i henhold til gjeldene smittevernskrav. Vi vil prøve å informere så godt vi kan. 

 

INFO vedr. KORONA-TILTAKENE (okt.2020):


 

Kontinuerlige tiltak:

 

Med forbehold!

Babysang, Evje kyrkje:
2021: 8.februar, 8.mars, 12.april, 10.mai, 14.juni (sommeravslutning)

 

Søndagsskole, Fjellhaug/Krossen:
Halvårsplan våren 2021


August 2020:
September 2020:
Oktober 2020:
November 2020:

Desember 2020:

Januar 2021:
Februar 2021:
Mars 2021:
Påskesamling for 6 trinn 26 mars 2021 kl 18-22, med forbehold.

April 2021:

Mai 2021:
Pinsesamling for 4 trinn fredag 7 mai 2021 18-21, med forbehold

Juni 2021:

Juli 2021: