Barn - unge - konfirmantarbeid


Barn og deres familier har en sentral plass ved kirkene i Evje og Hornnes.
Vi ønsker å stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap, og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien.
Tiltakene kan bli noe begrenset og/eller avlyses under Korona-pandemien. 

Kirka er i gang igjen med ulike aktiviteter for barn og unge. 
Vi har fått gjennomført alternativ lysvåken. Tårnagenter, søndagsskole og akedag.  

Følg med på kirka sine hjemmesider for hva vi har å tilby til barn og ungdommer. Det blir også sendt invitasjon hjem i posten til de ulike aktiviteten klassetrinnene tilhører.  Samtaletilbud på chat eller telefon for barn og ungdom - se kirken.no.
Her finner du også alamtelefonen for barn og unge. 
 

Sjekk også nettsiden "ung.no". 
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på.
Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


For de med interesse for spill kan det tipses om "Gamingpresten" som har sin egen youtube kanal. 


Trosopplæringsplanen
 

 

 

Forskjellige tiltak og planer:

Vi vil her ha en oppdatert liste over de forskjellige tiltakene vi har.
Usikkerheten vedr.korona gjør at tiltak begrenses eller kan utgå i henhold til gjeldene smittevernskrav. Vi vil prøve å informere så godt vi kan. 

INFO vedr. KORONA-TILTAKENE (okt.2020):

 

Vi vil prøve å få igang noen av tiltakene for barn og unge igjen. De er ganske redusert pga. smittevernsreglene. 
Når det gjelder "Babysang" vil vi se om vi får i gang et opplegg to mandager i måneden i perioden mars - mai.
Se "kontinuerlige tiltak" - plan våren 2021

 

Kontinuerlige tiltak:

Med forbehold!
Babysang - Plan for våren 2021!

Søndagsskole, Fjellhaug/Krossen:
Halvårsplan våren 2021

Halvårsplan høsten 2021


 

Enkelt-tiltak:
Foreløpig (og med forbehold om endringer) setter vi opp disse datoene: 

Januar 2021:
Februar 2021:
Mars 2021
April 2021:
 

Mai 2021:
9/5      Søndagskole Fjellhaug kl.10.30.

7/5        Pinsesamling for 4 trinn i Evje kyrkje kl 20.00-22.00.
            Her vil vi formidle hvorfor vi feirer pinse, og se filmen prinsen av Egypt.


Juni 2021:
Juli 2021:
August 2020:
September 2020:
Oktober 2020:
November 2020:

Desember 2020: