Korona og kirkene i Evje og Hornnes (oppdatert 20.april).


Kirkene åpner opp igjen,
men fremdeles begrensninger.
17.Mai-gudstjenestene er avlyst.

 

 

[BILDETEKST]

Noen av tiltakene ved Evje og Hornnes kirker:

- Fysisk skille for 2.hver benk (ikke allsang).
  1-meters regel.

- Galleriene skal ikke benyttes/ingen adgang.

- Navneregistrering ved inngangen som tidligere (unntatt ved påmelding).

- Håndsprit står ved inngangen.
 

- Dåp kan avtales og gjennomføres "som vanlig", selv om det ikke ikke er gudstjeneste i kirken (drop-in).


- Begravelsesseremonier går sin gang, men ofte bare for inviterte, grunnet 75/50 personers-regelen. (75 i Evje / 50 i Hornnes)
Kommer det flere enn maks antall, må disse desverre avvises ved døren, selv om gravferden skulle være "åpen" (til begravelser vil nærmeste familie bli prioritert). 

Utenfor kirken og ved gravplassen er det lov å være flere.

Vi prioriterer å ha flest mulig inn i kirkerommet. Begravelser vil derfor ikke ha allsang. Istedet benyttes solister og/eller det blir spilt musikk fra orgel, spotify el.lign. 


 
Alle arrangementer som planlegges fremover er med forbehold om at de lar seg gjennomføre på de tidspunkter som er satt opp.

Sjekk kalenderen.

 

De viktigste endringene:

  • Inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser innendørs, eller 200 utendørs. Medvirkende kommer i tillegg. Les mer om antall i kapittel 1.1 c).
  • Avstanden skal være minst en meter målt fra skulder til skulder under hele arrangementet. Merk at smittepotensialet er høyere ved allsang innendørs, ifølge FHI. Økt avstand begrenser smittepotensialet. Derfor anbefaler kirken fortsatt 2 meter avstand ved allsang innendørs, da den lokale smittesituasjonen kan utvikle seg raskt. Les mer om avstand i kapittel 1.1 b).
  • Omtalen av tiltaksnivå A, B og C er oppdatert og forsøkt gjort mer oversiktlig i den nye versjonen av veilederen. Kommunen kan gi veiledning om reglene. Les mer i kapittel 1.2.
  • Trafikklysmodellen er justert for å begrense antall nærkontakter på gult og rødt nivå. På gult nivå anbefales det nå at grupper organiseres etter barnehage- og skolekohort så langt det er mulig. Les mer i kapittel 2.4.2.
  • Det åpnes nå for kulturarrangementer der deltakerne er barn og unge under 20 år fra samme kommune, med inntil 50 deltakere uten krav om faste, tilviste plasser. Les mer i kapittel 2.4.5.

Merk at kommuner på tiltaksnivå A, B og C følger strengere regler. Mange kommuner har også vedtatt lokale forskrifter med strengere tiltak enn dette. Følg med på hva som gjelder lokalt.

Les mer om lettelsene på regjeringen.no.

Tilbake