Konfirmantpresentasjon og 50-års konfirmantene i Hornnes kyrkje


I gudstjenesten i Hornnes kyrkje 18.sept. ble neste års konfirmanter presentert sammen med 50-års konfirmantene.

konfirmantene i hornnes 2023

 

konfirmantene i hornnes 2023
Foto: Knut Olav Uppstad
 

De som deltok på gudstjenesten i Hornnes kyrkje i forbindelse med 50 års jubileumet for dem som var konfirmanter i 1972.

50 års konfirmanter i hornnes
Foto: Knut Olav Uppstad

Navn, fra venstre: Turid Håland (f. Eikeland), Øystein Moi, Sigrun Sangvik (f. Tønnesen), Aud Solfrid Lindhom, Åmund Dåsvand, Arvid Lantz, Ragnhild Lie, Tove Arnesen (f. Uleberg) og Søren G. Hodne.

 

 

Tilbake