Vi gjentar disse ordene fra prostidiakonen


Ta vare på hverandre

 

[BILDETEKST]

Noen ord fra Prostidiakonen vår, Helga Victoria Aas Johnsen
(Publisert 1.gang 20.mars 2020, etter at Norge stengte ned for korona-pandemien):

 

Nå for tiden opplever vi at vi blir rådet til det stikk motsatte av det vi er vant til. Vi må bli hjemme,
vi må la være å treffes, vi skal ikke samles noen steder.

Som mennesker er vi skapt til å leve i relasjoner med hverandre, og dette er tøft for oss alle.
Jeg vil gjerne oppfordre dere alle til å bruke denne annerledestida på å tenke litt ekstra på
mennesker du kjenner som er mye alene.
Er det noen du kunne tatt en telefon til og hørt hvordan de har det?
Det er også en gylden anledning til å ringe til noen det er lenge siden du har snakket med.

 

Så er det også noen som ikke har så mange å snakke med. Og når ting blir ekstra tøft så kan
det være godt å snakke med noen som har taushetsplikt. Da kan du ringe til en av prestene i
menigheten. I tillegg finnes det åpne hjelpetelefoner som man kan ringe på kveld og natt.

 

Rune Stormark: 909 56 608
Kirkens SOS: 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Helsedirektoratets korona-telefon: 815 55 015

 

Trenger du praktisk hjelp, for eksempel til å handle? Ta kontakt med Evje og Hornnes
Frivilligsentral: 974 18 570

 

 

Til slutt vil jeg dele et dikt av Hans Olav Mørk:
 

Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en
smekkfull kafé,
i en kirke,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
og synge
og le.


Vi skal gi til hverandre
et løfte,
at vi møtes
når veien er gått.
Når det mørke og vonde
er bak oss,
når den prøven vi fikk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.


Men alt nå
vet vi svaret,
vi vet det.
Det å elske hverandre
er alt,
bære byrder
når en har for mye,
holde oppe
når noen har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.


Hans-Olav Mørk 2020


Hjertevarme klemmer fra
Helga Victoria Aas Johnsen,
Prostidiakon.

 

 

 

Tilbake