Korona og kirkene i Evje og Hornnes (oppdatert 23.februar)


Det åpnes litt opp for gudstjenester igjen da benkespørsmålet er endret på.
- Ved tilvisning av fast sitteplass i benkene, har vi igjen lov til å ha 75 personer i Evje kyrkje og 50 personer i Hornnes kyrkje. 

 

[BILDETEKST]

Korona-smitten (covid-19) herjer fremdeles rundt om i landet, og de nasjonale tiltakene i kirkerommene holdes stort sett gjeldende en stund til. Men det er åpnet litt opp for flere i kirkerommet ved tilvisning av fast sitteplass...


Det vi vet fra pressekonferansen og samtaler med myndigheter er følgende:

 • Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om faste tilviste plasser.
 • Det blir lov å samle inntil 100 personer på arrangementer i tillegg til medvirkende, når deltakerne får en fast tilvist plass.
 • Fast tilvist plass innebærer at deltakerne får tildelt en plass eller blir vist hvor de skal sitte, for eksempel av en kirkevert eller kirkelig medarbeider.
 • Det skal fortsatt være minst en meter mellom alle som ikke bor sammen, i alle retninger målt skulder til skulder. Det er fortsatt anbefaling om 2 meter avstand dersom det er allsang innendørs.
 • Det er fortsatt anbefalt å avlyse eller utsette arrangementer og sammenkomster som samler personer fra flere kommuner, unntatt begravelser/bisettelser.
 • Fritidsaktiviteter for barn og unge i kirken kan fortsette med de reglene som gjelder i dag, men det er fortsatt ikke anbefalt å ha innendørs fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre.
 • Det er fortsatt slik at kommuner kan vedta lokale regler, som setter andre begrensninger på kirkelig virksomhet. Derfor oppfordrer vi fortsatt til god dialog med lokale smittevernmyndigheter.

Dette er resultatet av lang tids dialog med myndighetene og lang tids lokal innsats for godt smittevern i kirken. Vi er glad for den tilliten som kirken nå er vist, og for at retten til religionsutøvelse respekteres. Takk til alle som har bidratt i dette arbeidet, både med lokalt smittevern, direkte kontakt med myndighetene og ved å synliggjøre problemstillingene i media. Myndighetene er bekymret for smitteøkning i samfunnet, derfor er det viktig at vi fortsetter det gode smittevernarbeidet.

 

 • Anbefalingen om å avlyse alle fysiske samlinger gjelder ikke lenger.
 • Barne- og ungdomsarbeidet kan gjenopptas, Kirkerådet har laget en ny trafikklysmodell for smittevern i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Innendørs arrangementer kan gjennomføres med 100 deltakere (75 evje kyrkje/ 50 hornnes kyrkje) + medvirkende. Utendørs gjelder grensen på 200 + medvirkende.
 • Begravelser kan ha 75 (evje) / 50 (hornnes) deltakere + medvirkende innendørs.
 • Vær oppmerksom på evt. innskjerping av lokale regler.


Ellers er tiltakene ved Evje og Hornnes kirker slik:

- Fysisk skille for 2.hver benk (uten allsang).

- Maks 75 personer i Evje kyrkje og maks 50 stk i Hornnes kyrkje ved seremonier (ved tilvisning av fast sitteplass, uten allsang).

- Galleriene skal ikke benyttes/ingen adgang.

- Navneregistrering ved inngangen som tidligere (unntatt ved påmelding).

- Håndsprit står ved inngangen.
 

- Dåp kan avtales og gjennomføres "som vanlig", selv om det ikke ikke er gudstjeneste i kirken (drop-in), eller bestilles til ordinære gudstjenester.


- Begravelsesseremonier går sin gang, men ofte bare for inviterte, grunnet 75 (evje)/50 (hornnes) personers-regelen.
Kommer det flere enn maks antall, må disse desverre avvises ved døren, selv om gravferden skulle være "åpen" (til begravelser vil nærmeste familie bli prioritert). 

Utenfor kirken og ved gravplassen er det lov å være flere (inntil 200+medvirkende).

Vi prioriterer å ha flest mulig inn i kirkerommet. Begravelser vil derfor ikke ha allsang. Istedet benyttes solister og/eller det blir spilt musikk fra orgel, spotify el.lign. 


 
Alle arrangementer som planlegges fremover er med forbehold om at de lar seg gjennomføre på de tidspunkter som er satt opp.

Sjekk kalenderen.
 

Konfirmasjonsgudstjenestene blir utsatt til høsten 2021. (Se egen artikkel).
Datoer blir som følger:
Hornnes: 28 og 29 august.
Evje: 4 og 5 september.

Mest sannsynlig også 2 gudstjenester lørdag og søndag, kl.11.00 og 13.00 (muligens 12.00)


Se mer om enkelt-tiltakene under "Barn-unge-konfirmanter".

 

Les mer om korona og tiltakene lokalt i Evje og Hornnes på kommunens hjemmeside her.

 

Du kan også følge med på kirken sentralt på kirken.no

Tilbake