Korona og kirkene i Evje og Hornnes (oppdatert 19.januar)


Gudstjenester er inntil videre avlyst, men barne- og ungdomsarbeidet kan forsiktig gjenopptas.
Begravelser/seremonier går sin gang, men max 50 i kirkerommet.

 

[BILDETEKST]

Korona-smitten (covid-19) herjer fremdeles rundt om i landet, og de nasjonale tiltakene i kirkerommene holdes stort sett gjeldende en stund til.
Men det åpnes litt opp for barne- og ungdomstiltak. 


Dette er nytt:

  • Anbefalingen om å avlyse alle fysiske samlinger gjelder ikke lenger.
  • Barne- og ungdomsarbeidet kan gå som normalt, Kirkerådet har laget en ny trafikklysmodell for smittevern i barne- og ungdomsarbeidet.
  • Innendørs arrangementer kan gjennomføres med 10 deltakere + medvirkende. Utendørs gjelder grensen på 200 + medvirkende.
  • Begravelser kan fortsatt ha 50 deltakere + medvirkende innendørs.
  • Vær oppmerksom på evt. strengere lokale regler.


Ellers er tiltakene ved Evje og Hornnes kirker fortsatt slik:
- Fysisk skille for 2.hver benk (uten allsang).
- Maks 50 personer i Evje og Hornnes kirker (ikke faste stoler/sitteplasser og uten allsang).
- Galleriene skal ikke benyttes/ingen adgang.
- Navneregistrering ved inngangen som tidligere (unntatt ved påmelding).

- Håndsprit står ved inngangen.

 

- Begravelser/seremonier 
går sin gang, men kommer det flere enn 50 må disse desverre avvises ved døren, selv om gravferden er "åpen" (til begravelser vil selvsagt nærmeste familie bli prioritert). 
(Utenfor kirken og ved gravplassen er det "lov" å være flere).

Vi prioriterer å ha flest mulig inn i kirkerommet. Begravelser vil derfor ikke ha allsang. Istedet benyttes solister og/eller det blir spilt musikk fra orgel eller spotify el.lign. 

 

13/11-2020:
Vi er veldig glad for at mange ønsker å komme på arrangementene for barna., men nå har vi uttalelse både fra kirken sentralt og kommuneoverlegen som fraråder oss å ha samlinger. De ønsker færrest mulige samlinger totalt, og det går dessverre ut over det vi har planlagt å gjøre for barna. Derfor må alle samlinger utgå selv med planlagte strenge smitteverntiltak.
Vi håper å få til en kompensasjon for dette når koronatiden er over.

 
Alle arrangementer fremover er med forbehold om de lar seg gjennomføre på de tidspunkter som er satt opp.

Sjekk kalenderen.


Se mer om enkelt-tiltakene under "Barn-unge-konfirmanter".

 

Les mer om korona og tiltakene lokalt i Evje og Hornnes på kommunens hjemmeside her.

 

Du kan også følge kalenderen på kirken.no sentralt:
Det digitale nasjonale programmet samlet i kalenderen

 

Tilbake