Korona og kirkene i Evje og Hornnes (oppdatert 30.nov.)


Desember og Julen 2020

 

[BILDETEKST]

Korona-smitten herjer fremdeles rundt om i landet, og det ser derfor ut til at de nasjonale tiltakene i kirkerommene holdes gjeldende frem mot jul.

- Fysisk skille for 2.hver benk.
- Maks 50 personer i Evje og Hornnes kirker (ikke faste stoler/sitteplasser).
- Galleriene skal ikke benyttes.
- Navneregistrering ved 
inngangen som tidligere.

- Håndsprit står ved inngangen.

 

- Begravelser/seremonier og planlagte gudstjenester vil gå sin gang, men kommer det flere enn 50 må disse desverre avvises ved døren (til begravelser vil selvsagt nærmeste familie bli prioritert).  

 

Skriv vedr.tiltak for barn og unge som må avlyses resten av året 2020.

 

13/11-2020:
Vi er veldig glad for at mange ønsker å komme på arrangementene for barna., men nå har vi uttalelse både fra kirken sentralt og kommuneoverlegen som fraråder oss å ha samlinger. De ønsker færrest mulige samlinger totalt, og det går dessverre ut over det vi har planlagt å gjøre for barna. Derfor må alle samlinger utgå selv med planlagte strenge smitteverntiltak.
Vi håper å få til en kompensasjon for dette når koronatiden er over.

 

Julekonserter og de fleste arrangementer er avlyst, med noen få unntak.
Hva som skjer i desember og fremover er usikkert.
Sjekk kalenderen.


Se mer om enkelt-tiltakene under "Barn-unge-konfirmanter".

 

Det er ganske sikkert at det ved kirkene blir en julehøytid med mange smittevernsregler og tiltak.

Julekonsertene er avlyst og julegudstjenestene blir veldig annerledes i år enn det vi er vante med. Det vil bli lagt ut en digital juleaftens-gudstjeneste med sokneprest Rune Stormark på julaften som en liten kompensasjon.
Link til denne vil du finne her på hjemmesiden og på Evje og Hornnes kirke's facebookside på julaften. I kirkerommene julaften, ser det foreløpig ut til at det vil bli 3 enkle, korte julegudstjenester i Evje og Hornnes kirker.
Det vil høyst sannsynlig bli påmelding til disse gudstjenesten, siden vi har en begrensning på 50 personer til hver gudstjeneste. 


Hornnes kyrkje kl.13.30 

Evje kyrkje 15.00 og 16.00

 

1.Juledag blir det gudstjeneste i Hornnes kyrkje kl.12.00. Også her for 50 stk.

 

Les mer om korona i Evje og Hornnes på kommunens hjemmeside her

 

Tilbake